Archiwa autora: paulinakuzdowicz

Ataki Sieciowe 2018

Zastanawia Cię regulacja prawna związana z nowymi technologiami takimi jak drony i roboty a może chcesz wiedzieć jak działają i jakie zagrożenia się z nimi wiążą? Chcesz chronić swoją tożsamość? Interesuje Cię wykorzystywanie komputerów do dokonania klasycznych przestępstwa? Niezależnie od tego czy jesteś specjalistą w dziedzinie prawa, branży IT czy po prostu chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa i  prawa nowych technologii, dołącz do nas na VIII edycji konferencji „Ataki Sieciowe”!

Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii ma zaszczyt już po raz ósmy zaprosić na konferencję naukową poświęconą cyberbezpieczeństwu, cyberprzestępczości, ochronie danych osobowych, własności intelektualnej i innym zagadnieniom prawnym i technicznym dotyczącym nowych technologii, która odbędzie się w dniach 16-17  kwietnia 2018 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Konferencja rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem studentów, pracowników naukowych oraz praktyków branży IT oraz prawa.

W tym roku wydarzenie skupi się wokół następujących zagadnień:

 1. Drony i roboty – zagadnienia techniczne i prawne,
 2. Przestępstwa klasyczne z wykorzystaniem komputera,
 3. Ochrona danych osobowych,
 4. Backdoor w oprogramowaniu.

Głównym organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronem merytorycznym wydarzenia jest Opiekun naszego Koła – prof. dr hab. Andrzej Adamski.

W celu śledzenia aktualnych informacji na temat konferencji zapraszamy na nasz profil na Facebooku: www.facebook.com/SKNPNT/

 

About conference

Have you ever wondered what dangers awaits you and your company in the internet? Is your identity vulnerable to theft? Do you want to recognize methods of digital information encryption? Regardless of being  an ITC law specialist, IT proffesional or just want to broaden your knowledge about cybersecurity and ITC law join us at VII edition of ,,Cyber Attacks” conference!

Student Scientific Group of ICT Law would like to invite has an honour to invite for a seventh time for a scientific conference regarding cybersecurity, personal data security, intellectual property and other law and techinical problems connected with new technologies. The conference yearly gains much interest from students, researchers IT segment workers and lawyers.

This year’s conference will focus around:

 1. Steganography
 2. Ransomware malware
 3. Identity theft
 4. Cyber attacks towards govermental IT systems as a political and military weapon
 5. Implementation of EU directives regarding cybersecurity

The main organiser of the conference is  Student Scientific Group of ICT Law, which operates on Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Torun. Scientific supervisor of the aforementioned group is prof. dr hab. Andrzej Adamski.

If you want to know more about our scientific group please visit our website at: nowetechnologie.umk.pl

In order to follow actual information about the conference we invite You to visit our Facebook profile: www.facebook.com/SKNPNT

Prelegenci

Prof. UMK, dr hab. Andrzej Adamski

Profesor prawa karnego i prawa komputerowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej.

Konsultant prawny w programie Wydziału Zapobiegania Przestępczości ONZ na temat ochrony prywatności w systemach informacyjnych organów wymiaru sprawiedliwości (1992). Członek Komitetu Ekspertów Rady Europy ds. Cyberprzestępczości (2000-2001). Laureat nagrody NASK im. prof. Tomasza Hofmokla „Za propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego” (2002) – w dziedzinie regulacji prawnej i pionierskich badań nad cyberprzestępczością w Polsce. Uczestnik programów europejskich: LEFIS (Legal Framework for Information Society), ICT Law Virtual Campus (2004-2010) oraz COST Action IS0807 „Living in Surveillance Society” (2010-2013). Kierownik Podyplomowych Studiów Problemów Przestępczości Komputerowej na Wydziale Prawa i Administracji  UMK w Toruniu (2007-2009). Obecnie realizuje project ISEC “Towards a Polish Cybercrime Centre of Excellence”.

Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w dziedzinie projektów badawczych związanych z technologią informacyjną. Przewodniczący Rady Naukowej „Przeglądu Prawa Technologii Informacyjnych. ICT Law” wyd. Wydziału Prawa i Administracji UMK. Członek Rady Programowej Kwartalnika Naukowego „Prawo Mediów Elektronicznych” – wydawca  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Komitetu Redakcyjnego  “The European Journal of Law and Technology” – wydawca School of Law,  Queen’s University of Belfast, United Kingdom.

Autor wielu publikacji na temat prawnokarnych i kryminologicznych aspektów technologii informacyjnych, w tym książek: „Prawo karne komputerowe” wyd. C.H.Beck, Warszawa 2000,  „Przestępczość w cyberprzestrzeni. Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu konwencji Rady Europy, wyd. TNOiK, Toruń 2001 oraz  raportu krajowegoCybercrime Legislation in Poland na XVIII Międzynarodowy Kongres Prawa Porównawczego w Waszyngtonie (2010).

Prof. UMK, dr hab. Arkadiusz Lach

Kierownik Centrum Badań nad Cyberprzestępczością WPiA UMK i projektu badawczego „Towards a Polish Cybercrime Centre of Excellence”, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Stypendysta Fundacji Batorego w Oxfordzie, rządu Królestwa Danii w  Aarhus oraz Go8 w Canberze. Poza tym stypendia krajowe Polityki oraz Fundacji  na Rzecz Nauki Polskiej. Autor ponad 70 opracowań naukowych, w tym monografii Dowody elektroniczne  w procesie karnym (Toruń 2004), Europejska  pomoc prawna w sprawach karnych (Toruń 2007), Europejskie prawo karne (Toruń 2008),Granice badań oskarżonego w celach dowodowych, (Toruń 2010). Współautor podręcznika Przebieg procesu karnego (Toruń  2003).

Od 2008 r. niezależny ekspert Komisji  Europejskiej w obszarze wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. Członek  kolegium redakcyjnego czasopisma Digital Evidence and Electronic Signature Law  Review oraz Comparative Law Review.
W pracy  naukowej specjalizuje się w prawie dowodowym, przestępczości komputerowej,  prawnych zagadnieniach nowych technologii oraz europejskim prawie karnym.

Komandor porucznik Wiesław Goździewicz (Marynarka Wojenna RP)

W 2002 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie wstąpił do Sił Zbrojnych RP i zaczął karierę wojskową jako młodszy radca prawny w 43 Bazie Lotniczej Marynarki Wojennej.

Służył również w Wydziale Publicznego Prawa Międzynarodowego Departamentu Prawnego Ministerstwa Obrony Narodowej. W Październiku 2009 został przydzielony do Joint Force Training Centre w Bydgoszczy. Poza codzienną obsługa prawną JFTC, prowadzi szkolenia na temat praktycznych aspektów międzynarodowego prawa humanitarnego i prawnych aspektów operacji wojskowych, zarówno w kontekście działań konwencjonalnych jak i operacji cybernetycznych i operacji w przestrzeni kosmicznej.

Komandor Goździewicz wykładał również na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Szkole NATO w Oberammergau. Prelegent Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa (CYBERSEC.PL), Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa (CBERSEC.EU) i Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. 10 marca br. dołączył do grona ekspertów Instututu Kościuszki, zajmując się prawnomiędzynarodowymi aspektami cyberbezpieczeństwa.  Autor artykułów i publikacji na temat zastosowania międzynarodowego prawa humanitarnego we współczesnych operacjach wojskowych, w tym działań cybernetycznych.

Dyrektor Tomasz Soczyński

Od ponad 10 lat pracuje w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Informatyki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, swoje naukowe zainteresowania rozwija jako doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym.

Prelegent na licznych konferencjach z zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu tej tematyki.

Interesuje się naruszeniami danych osobowych w kontekście rozwijających się rozwiązań technologicznych.

Katarzyna Witkowska

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy (www.lubasziwspolnicy.pl), doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji UŁ.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych – prowadzi audyty, szkolenia i opracowuje dokumentację. Doradza we wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych w spółkach z branży nowych technologii i nieruchomości. Ma doświadczenie w zabezpieczeniu danych osobowych w jednostkach medycznych.

Członek International Association of Privacy Professionals. Legitymuje się certyfikatem CIPP/E (Certified Privacy Professional/Europe). Audytor wewnętrzny SZBI wg ISO/IEC 27001:2013.

Wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2013-2016.

Redaktor naczelny portalodo.com

Jakub Chmielewski

Konsultant bezpieczeństwa, inżynier, trener, motywator i menadżer Security Operations Center, ulokowanym w Bydgoszczy, w siedzibie firmy Atos IT Services. Długoletnie doświadczenie zarówno w implementacji rozwiązań bezpieczeństwa technicznego, jak i formalnego. Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, z ukierunkowaniem na sieci i systemy komputerowe. Jego największym sprzymierzeńcem i pomocą są zazwyczaj narzędzia klasy SIEM, które wielokrotnie wdrażał, konfigurował, dostrajał i przywracał do stanu używalności. Prywatna fascynacja stand-up’em przekłada się na dynamiczne dostarczanie informacji do uszu słuchaczy.

Kamil Bojarski

absolwent WPiA UMK, doktorant w Centrum Badań nad Cyberprzestępczością UMK, gdzie prowadzi badania w zakresie stosowania zdalnego przeszukania przez agencje rządowe. Jego zainteresowania skupiają się wokół nowoczesnych metod śledczych wykorzystywanych przez organy ścigania, inżynierii wstecznej, i kontrwywiadowczych aspektów bezpieczeństwa informacji. Członek sekretariatu Cambridge International Symposium on Economic Crime. Obecnie pracuje jako analityk bezpieczeństwa w Atos, gdzie zajmuje się wykrywaniem i reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa.

Michał Żmuda

Student IV roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii. Uczestnik Szkoły Prawa Porównawczego, organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Interesuje się nowymi technologiami.

Paulina Kużdowicz

Studentka III roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii. Uczestniczka Szkoły Prawa Porównawczego, organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Interesuje się w szczególności ochroną danych osobowych.

Tomasz Ciborski

student II roku prawa i I roku informatyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiceprezes SKN Prawa Nowych Technologii, autor publikacji „Ukryta tożsamość. Jak się obronić przed utratą prywatności”. Interesuje się zagadnieniami związanymi z digital rights i haktywizmem.

Łukasz Ogan

Student II stopnia informatyki na Wydziale Informatyki i Matematyki UMK. Od 10 lat związany z programowaniem. Autor kursów dotyczących programowania, obecnie szkoleniowiec w firmie SDAcademy. Jest entuzjastą hackatonów, Startup Weekendów, konferencji, jednym słowem przestrzeni, w których można wymieniać się wiedzą. Obecne zainteresowania naukowe skupia wokół sieci neuronowych i algorytmicznego komponowania muzyki, z którymi to jest związana jego praca magisterska. W wolnych chwilach gra na pianinie, jeździ rowerem i podróżuje.

Dawid Dulak

Student 5 roku kierunku bezpieczeństwa narodowego, aktywny członek i były Sekretarz Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Uczestnik wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji dot. cyberprzestrzeni. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na cyberbezpieczeństwie, negocjacjach oraz polskiej polityce.

Izabela Agnieszka Rembelińska

Doktorantka w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół ochrony prywatności i danych osobowych oraz prawa nowoczesnych technologii, zwłaszcza w zakresie prawnych i kryminalistycznych aspektów wykorzystania systemów bezzałogowych.

 

Magdalena Krajenta

doktorantka w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego na WPiA na UMK, wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Ubezpieczeń Gospodarczych.

Agenda

DZIEŃ I

9:30-10:00
rejestracja uczestników

10:00-10:15
otwarcie konferencji

10:15-10:45
Prof. UMK, dr hab. Andrzej Adamski
„Kryminalizacja narzędzi hakerskich w europejskim i polskim prawie karnym”

10:45-11:15
Katarzyna Witkowska
„Naruszenia ochrony danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – dokumentowanie, zgłaszanie organowi nadzorczemu, zawiadamianie”

11:15-11:45
Komandor porucznik Wiesław Goździewicz (Marynarka Wojenna RP)
„Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa z tytułu użycia środków cybernetycznych w działaniach hybrydowych osób, których dane dotyczą”

12:00-12:15
przerwa kawowa

12:15-12:45
Prof. UMK, dr hab. Arkadiusz Lach
„Analiza stosowania art. 190a par. 2 k.k. na podstawie orzecznictwa i danych statystycznych”

12:45-13:15
Tomasz Soczyński (GIODO)
„ePRIVACY  –  zaostrzenie przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników Sieci”

13:15-13:45
Konrad Mazur (UAM)
„Główne motywy przyjęcia dyrektywy 2016/943”

14:00-14:45
przerwa obiadowa

14:45-15:15
Kamil Gapiński 
(Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń)
„Cyber odstraszanie jako element systemu obrony cyberprzestrzeni państwa”

15:15-15:45
Janusz Urbanowicz (NC Cyber)
„Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa jako główny ośrodek koordynacji odpowiedzi na internetowe zagrożenia.”

15:45-16:15
Kamil Frankowicz
„Ransomware w PL – okiem CERT Polska”

16:15-16:45
Jakub Chmielewski (Atos IT Services)
„Ewolucja ransomware” 

DZIEŃ II

9:30-10:00
rejestracja uczestników

10:00-10:20
Michał Żmuda (UMK)
„Administrator danych osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych”

10:20-10:40
Paulina Kużdowicz (UMK)
„Przestępstwo hackingu w polskim prawie karnym”

10:40-11:00
Justyna Kozicka (UMK)
„Phishing – próby wyłudzenia danych poprzez pocztę elektroniczną. Case study.”

11:00-11:20
Paulina Musiałowska (UMK)
„Kradzież tożsamości według portalu Facebook”

11:20-11:40
Kamil Bojarski (UMK)
„Play(pen) it again, Sam – sprawa Playpen, a współczesna sytuacja zdalnego przeszukania”

11:40-12:00
Izabela Rembelińska (UwB)
„Drony jako nowoczesne narzędzie służące do kradzieży danych osobowych”

12:15-12:30
przerwa kawowa

12:30-12:50
Natalia Kalinowska (UKSW)
„Dostawcy usług cyfrowych na gruncie Dyrektywy 2016/1148”

12:50-13:10
Marek Dalewski (PWr)
„Demistyfikacja steganografii”

13:10-13:30
Łukasz Ogan (UMK)
„Steganografia  z poziomu teoretycznego i programowalnego”

13:30-13:50
Tomasz Ciborski (UMK)
„Vault 7 – przegląd cyberarsenału CIA w świetle najnowszych przecieków”

13:50-14:10
Magdalena Krajenta (UMK)
„Cyberataki na rządowe systemy informatyczne – spectrum przypadku”

14:10-…
obiad

Aby sprawdzić jak konferencja wyglądała w zeszłym roku zapraszamy na stronę:

nowetechnologie.umk.pl/atakisieciowe2016

Ataki Sieciowe 2017

Zastanawiasz się jakie niebezpieczeństwa czekają na Ciebie i twoją firmę w Internecie? Czy Twoja tożsamość narażona jest na kradzież? Chcesz poznać metody cyfrowego szyfrowania informacji? Niezależnie od tego czy jesteś specjalistą w dziedzinie prawa, branży IT czy po prostu chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa i  prawa nowych technologii, dołącz do nas na VII edycji konferencji „Ataki Sieciowe”!

Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii ma zaszczyt już po raz siódmy zaprosić na konferencję naukową poświęconą cyberbezpieczeństwu, cyberprzestępczości, ochronie danych osobowych, własności intelektualnej i innym zagadnieniom prawnym i technicznym dotyczącym nowych technologii. Konferencja rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem studentów, pracowników naukowych oraz praktyków branży IT oraz prawa.

W tym roku wydarzenie skupi się wokół następujących zagadnień:

 1. Steganografia cyfrowa
 2. Oprogramowanie ransomware
 3. Kradzież tożsamości
 4. Ataki sieciowe skierowane na rządowe systemy informatyczne jako broń polityczna i wojskowa
 5. Implementacja dyrektyw z zakresu cyberbezpieczeństwa w UE

Głównym organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronem merytorycznym wydarzenia jest Opiekun naszego Koła – prof. dr hab. Andrzej Adamski.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym kole naukowym zapraszamy na stronę: nowetechnologie.umk.pl

W celu śledzenia aktualnych informacji na temat konferencji zapraszamy na nasz profil na Facebooku: www.facebook.com/SKNPNT/