Kontakt

W razie pytań dotyczących konferencji prosimy o kontakt pod adresem nowetechnologie@umk.pl.

 

Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii

Wydział Prawa i Administracji,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Władysława Bojarskiego 3

87-100 Toruń