Organizatorzy

Głównym organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2000 roku. Główne obszary zainteresowań członków Koła skupiają się na szeroko rozumianym ICT Law z szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak:

  • cyberprzestępczość,
  • ochrona danych osobowych,
  • prawo własności intelektualnej,
  • prawo telekomunikacyjne.

Opiekunem Koła oraz Patronem Merytorycznym Konferencji jest prof. dr hab. Andrzej Adamski – konsultant ONZ i Rady Europy, wybitny specjalista w dziedzinach takich jak cyberprzestępczość, ochrona danych osobowych, IT Law i ochrona danych osobowych. Więcej informacji na temat biografii Profesora znajdziecie na tej stronie naszego Koła.

logo2Konferencja Ataki Sieciowe 2014 jest organizowana we współpracy z Centrum Badań nad Cyberprzestępczością działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Centrum jest pierwszą i jedyną tego typu jednostką badawczą w Polsce. Centrum zostało powołane w sierpniu 2013 roku przez Rektora UMK. Kierownikiem Centrum jest prof. dr hab. Arkadiusz Lach, a pracownikami badawczymi prof. dr hab. Andrzej Adamski oraz mgr Monika Rocławska.

Centrum Badań nad Cyberprzestępczością realizuje obecnie projekt badawczy współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Prevention of and Fight against Crime – skupia się na badaniach dotyczących zwalczania przestępstw popełnionych na szkodę małoletnich w internecie.