Prelegenci

Prof. UMK, dr hab. Andrzej Adamski

Profesor prawa karnego i prawa komputerowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej.

Konsultant prawny w programie Wydziału Zapobiegania Przestępczości ONZ na temat ochrony prywatności w systemach informacyjnych organów wymiaru sprawiedliwości (1992). Członek Komitetu Ekspertów Rady Europy ds. Cyberprzestępczości (2000-2001). Laureat nagrody NASK im. prof. Tomasza Hofmokla „Za propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego” (2002) – w dziedzinie regulacji prawnej i pionierskich badań nad cyberprzestępczością w Polsce. Uczestnik programów europejskich: LEFIS (Legal Framework for Information Society), ICT Law Virtual Campus (2004-2010) oraz COST Action IS0807 „Living in Surveillance Society” (2010-2013). Kierownik Podyplomowych Studiów Problemów Przestępczości Komputerowej na Wydziale Prawa i Administracji  UMK w Toruniu (2007-2009). Obecnie realizuje project ISEC “Towards a Polish Cybercrime Centre of Excellence”.

Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w dziedzinie projektów badawczych związanych z technologią informacyjną. Przewodniczący Rady Naukowej „Przeglądu Prawa Technologii Informacyjnych. ICT Law” wyd. Wydziału Prawa i Administracji UMK. Członek Rady Programowej Kwartalnika Naukowego „Prawo Mediów Elektronicznych” – wydawca  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Komitetu Redakcyjnego  “The European Journal of Law and Technology” – wydawca School of Law,  Queen’s University of Belfast, United Kingdom.

Autor wielu publikacji na temat prawnokarnych i kryminologicznych aspektów technologii informacyjnych, w tym książek: „Prawo karne komputerowe” wyd. C.H.Beck, Warszawa 2000,  „Przestępczość w cyberprzestrzeni. Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu konwencji Rady Europy, wyd. TNOiK, Toruń 2001 oraz  raportu krajowegoCybercrime Legislation in Poland na XVIII Międzynarodowy Kongres Prawa Porównawczego w Waszyngtonie (2010).

 

Prof. UMK, dr hab. Arkadiusz Lach

Kierownik Centrum Badań nad Cyberprzestępczością WPiA UMK i projektu badawczego „Towards a Polish Cybercrime Centre of Excellence”, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Stypendysta Fundacji Batorego w Oxfordzie, rządu Królestwa Danii w  Aarhus oraz Go8 w Canberze. Poza tym stypendia krajowe Polityki oraz Fundacji  na Rzecz Nauki Polskiej. Autor ponad 70 opracowań naukowych, w tym monografii Dowody elektroniczne  w procesie karnym (Toruń 2004), Europejska  pomoc prawna w sprawach karnych (Toruń 2007), Europejskie prawo karne (Toruń 2008),Granice badań oskarżonego w celach dowodowych, (Toruń 2010). Współautor podręcznika Przebieg procesu karnego (Toruń  2003).

Od 2008 r. niezależny ekspert Komisji  Europejskiej w obszarze wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. Członek  kolegium redakcyjnego czasopisma Digital Evidence and Electronic Signature Law  Review oraz Comparative Law Review.
W pracy  naukowej specjalizuje się w prawie dowodowym, przestępczości komputerowej,  prawnych zagadnieniach nowych technologii oraz europejskim prawie karnym.

 

Komandor porucznik Wiesław Goździewicz (Marynarka Wojenna RP)

W 2002 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie wstąpił do Sił Zbrojnych RP i zaczął karierę wojskową jako młodszy radca prawny w 43 Bazie Lotniczej Marynarki Wojennej.

Służył również w Wydziale Publicznego Prawa Międzynarodowego Departamentu Prawnego Ministerstwa Obrony Narodowej. W Październiku 2009 został przydzielony do Joint Force Training Centre w Bydgoszczy. Poza codzienną obsługa prawną JFTC, prowadzi szkolenia na temat praktycznych aspektów międzynarodowego prawa humanitarnego i prawnych aspektów operacji wojskowych, zarówno w kontekście działań konwencjonalnych jak i operacji cybernetycznych i operacji w przestrzeni kosmicznej.

Komandor Goździewicz wykładał również na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Szkole NATO w Oberammergau. Prelegent Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa (CYBERSEC.PL), Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa (CBERSEC.EU) i Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. 10 marca br. dołączył do grona ekspertów Instututu Kościuszki, zajmując się prawnomiędzynarodowymi aspektami cyberbezpieczeństwa.  Autor artykułów i publikacji na temat zastosowania międzynarodowego prawa humanitarnego we współczesnych operacjach wojskowych, w tym działań cybernetycznych.

 

Dyrektor Tomasz Soczyński

Od ponad 10 lat pracuje w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Informatyki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, swoje naukowe zainteresowania rozwija jako doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym.

Prelegent na licznych konferencjach z zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu tej tematyki.

Interesuje się naruszeniami danych osobowych w kontekście rozwijających się rozwiązań technologicznych.

 

Katarzyna Witkowska

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy (www.lubasziwspolnicy.pl), doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji UŁ.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych – prowadzi audyty, szkolenia i opracowuje dokumentację. Doradza we wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych w spółkach z branży nowych technologii i nieruchomości. Ma doświadczenie w zabezpieczeniu danych osobowych w jednostkach medycznych.

Członek International Association of Privacy Professionals. Legitymuje się certyfikatem CIPP/E (Certified Privacy Professional/Europe). Audytor wewnętrzny SZBI wg ISO/IEC 27001:2013.

Wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2013-2016.

Redaktor naczelny portalodo.com

 

Jakub Chmielewski

Konsultant bezpieczeństwa, inżynier, trener, motywator i menadżer Security Operations Center, ulokowanym w Bydgoszczy, w siedzibie firmy Atos IT Services. Długoletnie doświadczenie zarówno w implementacji rozwiązań bezpieczeństwa technicznego, jak i formalnego. Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, z ukierunkowaniem na sieci i systemy komputerowe. Jego największym sprzymierzeńcem i pomocą są zazwyczaj narzędzia klasy SIEM, które wielokrotnie wdrażał, konfigurował, dostrajał i przywracał do stanu używalności. Prywatna fascynacja stand-up’em przekłada się na dynamiczne dostarczanie informacji do uszu słuchaczy.

Kamil Bojarski

absolwent WPiA UMK, doktorant w Centrum Badań nad Cyberprzestępczością UMK, gdzie prowadzi badania w zakresie stosowania zdalnego przeszukania przez agencje rządowe. Jego zainteresowania skupiają się wokół nowoczesnych metod śledczych wykorzystywanych przez organy ścigania, inżynierii wstecznej, i kontrwywiadowczych aspektów bezpieczeństwa informacji. Członek sekretariatu Cambridge International Symposium on Economic Crime. Obecnie pracuje jako analityk bezpieczeństwa w Atos, gdzie zajmuje się wykrywaniem i reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa.

Michał Żmuda

Student IV roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii. Uczestnik Szkoły Prawa Porównawczego, organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Interesuje się nowymi technologiami.

Paulina Kużdowicz

Studentka III roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii. Uczestniczka Szkoły Prawa Porównawczego, organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Interesuje się w szczególności ochroną danych osobowych.

Tomasz Ciborski

student II roku prawa i I roku informatyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiceprezes SKN Prawa Nowych Technologii, autor publikacji „Ukryta tożsamość. Jak się obronić przed utratą prywatności”. Interesuje się zagadnieniami związanymi z digital rights i haktywizmem.

Łukasz Ogan

Student II stopnia informatyki na Wydziale Informatyki i Matematyki UMK. Od 10 lat związany z programowaniem. Autor kursów dotyczących programowania, obecnie szkoleniowiec w firmie SDAcademy. Jest entuzjastą hackatonów, Startup Weekendów, konferencji, jednym słowem przestrzeni, w których można wymieniać się wiedzą. Obecne zainteresowania naukowe skupia wokół sieci neuronowych i algorytmicznego komponowania muzyki, z którymi to jest związana jego praca magisterska. W wolnych chwilach gra na pianinie, jeździ rowerem i podróżuje.

Dawid Dulak

Student 5 roku kierunku bezpieczeństwa narodowego, aktywny członek i były Sekretarz Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Uczestnik wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji dot. cyberprzestrzeni. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na cyberbezpieczeństwie, negocjacjach oraz polskiej polityce.

Izabela Agnieszka Rembelińska

Doktorantka w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół ochrony prywatności i danych osobowych oraz prawa nowoczesnych technologii, zwłaszcza w zakresie prawnych i kryminalistycznych aspektów wykorzystania systemów bezzałogowych.

Magdalena Krajenta

doktorantka w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego na WPiA na UMK, wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Ubezpieczeń Gospodarczych.