Rejestracja

Rozpoczęcie rejestracji

Rejestracja na konferencję rozpocznie się dnia 1 lutego 2017 r.

Zgłoszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres nowetechnologie@umk.pl .

Zakończenie rejestracji

Dla uczestników czynnych rejestracja będzie otwarta do 14 marca 2017 r.

Dla uczestników biernych rejestracja będzie otwarta do 11 kwietnia 2017 r.

Konkurs abstraktów

Chętni do czynnego uczestnictwa w konferencji proszeni są o załączenia do swojego zgłoszenia abstraktów wystąpień. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 6 marca 2017 r.

Terminy przesyłania materiałów do publikacji konferencyjnej

Zwycięzcy konkursu abstraktów proszeni są o przesłanie pełnego tekstu mającego znaleźć się w publikacji konferencyjnej do dnia 16 kwietnia 2017 r.

Opłaty konferencyjne

  • dla studentów i doktorantów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (udział bierny) – wstęp darmowy
  • dla studentów i doktorantów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (udział czynny) oraz studentów i doktorantów z innych uczelni (udział bierny i czynny) 60 zł
  • dla pozostałych uczestników 160 zł

Opłata obejmuje obiady w dniach konferencji oraz poczęstunki w przerwach kawowych.

Dane do przelewu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bank Millenium S.A. Warszawa

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

W tytule prosimy o podanie: nazwy konferencji (Ataki Sieciowe) oraz imienia i nazwiska uczestnika.